КАК ДА УЧАСТВАМ

Купи продукти Milka шоколади, бисквити и/или бонбони (независимо от вида и грамажа).

Регистрирай сумата, номера и датата от касовата бележка и я запази.

Събирай точки* и участвай за шанс да спечелиш награди.

*1 ст. = 1 точка.
Необходими са ти минимум 500 точки за шанс да спечелиш моментна награда - продуктов пакет Milka. Щом ги натрупаш, веднага ще разбереш дали печелиш. Необходими са ти минимум 1000 точки (с които не е спечелена моментна награда), за да участваш за награда - ваучер за преживяване за двама на стойност 1000 лв., в края на промоцията.

УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 19.02.2024 - 31.03.2024 г.

НАГРАДИ

500 точки = 1 участие в тегленето за тази моментна награда

1000 точки = 1 участие в тегленето за тази награда в края на промоцията

УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 19.02.2024 - 31.03.2024 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

  Правила за участие в играта
  “Избери нежността”

 • Официални правила на промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България OOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу “Официални правила”. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.game.milka.bg
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.game.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 19.02 – 31.03.2024 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията (Играта): всички продукти Milka шоколади, бонбони и бисквити независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.game.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Публисис ЕАД, Проксимити София ЕООД, Европът-2000 АД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и и/или фактура/и от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията (Играта):
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka шоколади, бонбони и/или бисквити (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката и събирай точки.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.game.milka.bg За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Мilka от фактурата.
  • При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да въведе общата сума от закупените продукти Мilka
   • да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да потвърди, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg
  • Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359 888 422 784.
 • X. Награди:
  • Награда 1: Продуктов пакет Milka – 200 бр. за целия период, наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 500 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. Ако не печели, точките му се прехвърлят и натрупват за Голяма награда.
  • Всеки Milka продуктов пакет съдържа следните Milka продукти:
   1 бр. Milka Alpine Milk 100g,
   1 бр. Milka Whole Hazelnuts 100g,
   1 бр. Milka SIWM Hazelnuts 110g,
   1 бр. Milka Cookies Sensations 156g
  • Награда 2: Ваучер за преживяване за двама на стойност 1000 лв. – 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Голяма награда“) – за възможност да спечели Голяма награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 1000 точки за тази награда. Тегленето за Голяма награда ще се извърши след края на Промоцията (Играта), сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.
  • Тегленето и обявяването на печелившите за Голямата награда се извършва до 48 часа след края на Промоцията.
  • Условия за ползване:
   • Ваучерът е валиден за 12 месеца, считано от 05.03.2024 г.
   • Ваучерът не може да бъде осребрен за паричната му стойност;
   • За да използвате този ваучер, трябва да регистрирате уникалния код на gift-tube.com и изберете преживявания или продукти до или над стойността на ваучера.
   • В случай, че ваучерът не бъде използван до изтичане на срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и приносителят губи правото на използване;
   • За повече информация относно използване на ваучера, свържeте се с Gift Tube.
  • За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж необходимите точки за нея.
  • Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 500 точки за момента награда, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки за Голямата награда, потребителят влиза в тегленето с 1 участие за тази конкретна награда (1000 точки = 1 участие в тегленето).
  • Например: Потребителят вече има 450 точки за Моментна награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS, а в случай че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на www.game.milka.bg за нова регистрация, ще има натрупани 10 точки.
  • Ако потребителят има повече точки за натрупване за Голяма награда, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.
  • Например: Потребителят вече има 950 точки за Голяма награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Голяма награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Награда 2 и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Голяма награда.
  • Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.
  • Потребител няма право да прехвърля вече регистрирани точки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията остава само за избраната награда.
  • Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.
  • Например: Потребителят има 950 точки за Голяма награда и при следващата си регистрация на касова бележка, потребителят може да натрупа точките си и за Моментна награда или Голяма награда.
  • Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното спечелване повторно.
  • Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
  • Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.
 • Теглене на наградите
  • Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител натрупа минимум 500 за нея. С натрупването на минимум 500 точки към съответната момента награда, потребителят веднага разбира дали я печели.
  • Тегленето и обявяването на печелившите за Голямата награда се извършва до 48 часа след края на Промоцията чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • XI. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. Продуктов пакет Milka и 1 бр. Ваучер за преживяване за двама на стойност 1000 лв.
  • XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422784 цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XIV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили награда в настоящата Промоция (Продуктов пакет Milka или Ваучер за преживяване за двама на стойност 1000 лв.) да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е направил техническа (правописна) грешка при попълването на другите данни в регистрационната форма.
  • XVI. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки уникален потребител може да регистрира до 5 касови бележки в рамките на 24 часа.
  • XVII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XVIII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.
  • XIX. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XX. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXIII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXIV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Монделийз България ООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Промоция (Игра), организирана от Монделийз България ООД, както и за разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.game.milka.bg
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775.
  • XXV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили награда в настоящата Промоция (Продуктов пакет Milka или Ваучер за преживяване за двама на стойност 1000 лв.) да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVI. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXVII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXVIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция (Игра) и/или доставката на награди.
  • XXIX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXX. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXI. Монделийз България OOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията на 19.02.2024 г. и/или да я прекрати на 31.03.2024 г.
УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 19.02.2024 - 31.03.2024 г.

ПЕЧЕЛИВШИ

Избери награда, за да видиш печелившите.

ИЗТЕГЛИ НАШИТЕ ДИГИТАЛНИ СТИКЕРИ