Предай нататък
коледната нежност.

Играта на Milka приключи на 25.12.2019 г.