МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД
АДРЕС: 1766 СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 4,
УЛ. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ N.1, СГРАДА .3, ЕТ.4
ЕИК 202890976
ТЕЛЕФОН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: 0800 13 500
(БЕЗПЛАТЕН ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА)

MONDELEZ BULGARIA LTD.
ADDRESS: 1766 SOFIA, DISTRICT MLADOST 4,
1 BUSINESS PARK SOFIA STR., BLD.3, FL.4
UIC 202890976
CONSUMER PHONE: 0800 13 500
(FREE FROM ALL LOCATIONS WITHIN BULGARIA)